Ένας από τους σημαντικότερους παράγoντες που καθιέρωσαν τη Softline στο χώρο των μηχανογραφημένων συστημάτων, είναι η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της εποχής. Παρακολουθώντας με υπευθυνότητα και συνέπεια τις εξελίξεις, οι εφαρμογές της εταιρίας μας αναπροσαρμόζονται ταχύτατα, ώστε να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθεσίες και διατάξεις. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να λαμβάνουν μέσα σε λίγα λεπτά αυτές τις αναβαθμίσεις μέσω Διαδικτύου, με ιδιαίτερα απλές διαδικασίες.