Οι εφαρμογές της Softline εγκαθίστανται με απλοποιημένες διαδικασίες, που δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τους χρήστες. Τα προγράμματα παρέχουν πιστή φωτογραφική απεικόνιση των διαφόρων εντύπων που διατίθενται από τους αρμόδιους φορείς, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα γνώριμο και φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη. Ο χρήστης, μεταξύ των άλλων, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλά έντυπα, να μεταφέρει αυτόματα κοινά στοιχεία από έντυπο σε έντυπο, να εκτυπώνει μαζικά απευθείας σε λευκές σελίδες, χωρίς να χρειάζεται μηχανογραφημένα έντυπα της εφορίας. Τα προγράμματα της Softline σας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσετε το γραφείο σας και να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο και το κόστος των καθημερινών σας εργασιών.