Η SOFTLINE έχοντας χαράξει μια μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των μηχανογραφημένων συστημάτων, έχει αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο και ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, που εγγυόνται και εξασφαλίζουν την ορθότητα των εφαρμογών της. Θέτοντας ως πρωταρχικό παράγοντα την αξιοπιστία και την ταχύτατη αναπροσαρμογή των προγραμμάτων στις εκάστοτε μεταρρυθμίσεις, η εταιρία μας συνεργάζεται με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να σας παρέχει έγκυρες κι εξελιγμένες εφαρμογές. Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η Softline δεσμεύεται μέσω συμβολαίων για την πλήρη υποστήριξή σας.