Η SOFTLINE από το 1994 παρακολουθεί με συνέπεια και ευθύνη τις εξελίξεις στον τομέα των φορολογιών. Αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, προσφέρει εδώ και χρόνια πλήρεις επαγγελματικές εφαρμογές που καλύπτουν όλο το φάσμα της Φορολογίας Φυσικών & Νομικών Προσώπων, καθώς και της Φορολογίας Κεφαλαίου. Η πολυετής εμπειρία σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή των προγραμμάτων στις συχνές πλέον αλλαγές των φορολογικών διατάξεων, καθιστά την εταιρία μας πρώτη στον ολοένα και πιο απαιτητικό χώρο της Φορολογίας