ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Softline παρακολουθώντας με συνέπεια τις εξελίξεις της φορολογίας ακινήτων, σας προτείνει με το νέο της πρόγραμμα που καλύπτει όλο το φάσμα της φορολογίας κεφαλαίου, τον εκσυγχρονισμό του γραφείου σας και την προσαρμογή του στις συνεχώς αυξανόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Αντικειμενικές Αξίες
Η εφαρμογή υποστηρίζει τη Συμπλήρωση - Εκτύπωση όλων των φύλλων υπολογισμού, Εντός Αντικειμενικού, Εκτός Αντικειμενικού, Ειδικών Κτηρίων και Αγροτεμαχίων, και αυτόματο προσδιορισμό των συντελεστών Ζώνης, Εμπορικότητας, ΣΑΟ, ΣΟ, ΤΟ και Παλαιότητας.
Ε9 - Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων
Η εφαρμογή του Ε9 σας επιτρέπει να διαχειριστείτε απεριόριστο αριθμό ακινήτων ανά πελάτη. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε όλα τα ακίνητα του πελάτη για να μη χάνετε την αύξουσα αρίθμηση και να επεξεργάζεστε μόνο τα τρέχοντα ακίνητα κάθε έτους. Με το πάτημα ενός κουμπιού, γίνεται η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου Ε9, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω Internet. Στη συνέχεια, έχοντας αποθηκεύσει τα ακίνητα του κάθε πελάτη σας, μπορείτε με αυτόματη διαδικασία, να ελέγξετε τα εκκαθαριστικά που σας στέλνει η εφορία, έχοντας αναλυτική εικόνα τόσο για το σύνολο των δικαιωμάτων σε μία δήλωση του Ε9, όσο και για κάθε φορολογούμενο ακίνητο χωριστά. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψουν αποκλίσεις, το πρόγραμμα τυπώνει αυτόματα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να κάνετε ένσταση σχετικά με το εκκαθαριστικό της εφορίας.
Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων
Έχοντας αποθηκεύσει τις Αντικειμενικές Αξίες των κτηρίων των πελατών σας, με το πάτημα ενός πλήκτρου τα στοιχεία μεταφέρονται στη Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας αντίστοιχα και ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία απολύτως ενέργεια από το χρήστη. Επιπλέον, επιλέγοντας ποια είναι τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα διαχωρίζει την οικοπεδική από την κτηριακή αξία και εφαρμόζει για αυτή την κατηγορία τους ειδικούς μειωμένους συντελεστές ή τις απαλλαγές που χρειάζονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο φορολογούμενος.
Εθνικό Κτηματολόγιο
Η εφαρμογή περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου για φυσικά και νομικά πρόσωπα (έντυπα Δ1, Δ2, Πάγιο Τέλος). Το πρόγραμμα ομαδοποιεί τα ακίνητα ανά Ο.Τ.Α., για την καλύτερη διαχείρισή τους, ενώ ακόμα αντιγράφει όμοια δικαιώματα είτε στον ίδιο ιδιοκτήτη, είτε από έναν ιδιοκτήτη σε έναν άλλο. Προκειμένου να αποφύγετε χρονοβόρες διαδικασίες καταχώρησης ακινήτων, που ήδη έχετε περάσει στην εφαρμογή για κάποια άλλη εργασία, το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός πλήκτρου να μεταφέρονται τα ακίνητά σας στο έντυπο του κτηματολογίου, είτε από το Ε.Τ.ΑΚ. είτε από το Ε9 που έχετε καταχωρήσει.
Φορολογία Κεφαλαίου
Η εφαρμογή περιλαμβάνει επεξεργασία και διαχείριση όλων των δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, σας δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε δηλώσεις Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών - Γονικών Παροχών, Κληρονομιών, Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων και Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος. Επίσης, περιλαμβάνει υπολογισμό του φόρου σε όλες τις δηλώσεις και για όλες τις κατηγορίες ακινήτων και φυσικών προσώπων.
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σε φίλο Παραγγελία