Ο.Τ.Α. - Δ.Ε.Η.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΘΕ Ο.Τ.Α.
Ελέξτε τις παροχές και αυξήστε τα έσοδα του Δήμου σας
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Η Softline, σας παρουσιάζει μία εκσυγχρονισμένη και πλήρη εφαρμογή με την ονομασία Ο.Τ.Α. - Δ.Ε.Η.. Πρόκειται για μια παραθυρική εφαρμογή, η οποία έχει ως στόχο την επεξεργασία των δεδομένων των παροχών καταναλωτών Δ.Ε.Η. για τις ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες εισαγωγής στοιχείων των παροχών από δισκέτα που στέλνει η Δ.Ε.Η. στους Ο.Τ.Α., επιτρέπουν στο χρήστη να ελέγξει είτε μία προς μία είτε ακόμα και μαζικά, τις παραμέτρους που σχετίζονται με την φορολόγηση των καταναλωτών του εκάστοτε δήμου, και επηρεάζουν τους Δημοτικούς Φόρους, τα Δημοτικά Τέλη και τα τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, που εισπράττουν οι δήμοι μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Κατόπιν, λοιπόν αυτού του ελέγχου, δημιουργούνται αρχεία με τις επιθυμητές διορθώσεις και τροποποιήσεις, τα οποία αποστέλλονται στη Δ.Ε.Η., ώστε να εισπραχθούν τόσο στο μέλλον όσο και αναδρομικά οι σωστοί φόροι από τους καταναλωτές που υπάγονται σε κάποιον Ο.Τ.Α.


Εγκατάσταση και παρουσίαση του προγράμματος
από εξειδικευμένους συνεργάτες μας

Φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των παροχών

Δημιουργία πληροφοριακών καταστάσεων

Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης
σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.

Μαζικές διαδικασίες ενημέρωσης
των παροχών
Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της εφαρμογής