ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΥΦ)
Η πιο πλήρης εφαρμογή για τη διαχείριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
'I L01' & 'I L01.PS'
Με το πρόγραμμα ΜΥΦ μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πελατών και των προμηθευτών των εταιριών που υποστηρίζετε λογιστικά. Μπορείτε να διαχειριστείτε απεριόριστο αριθμό εταιριών και απεριόριστο αριθμό πελατών ή προμηθευτών. Σημειώνεται ότι για την ταχύτερη καταχώρηση και αναζήτηση των στοιχείων, το αρχείο των πελατών και των προμηθευτών είναι κοινό για όλες τις εταιρίες που δημιουργείτε. Αυτό σας διευκολύνει στις καταχωρήσεις των εταίρων που έχουν κοινό πελατολόγιο ή κοινούς προμηθευτές.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών

Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών

Έτος εκτύπωσης
Ενημέρωση και αναβάθμιση μέσω internet
Αποστολή δηλώσεων μέσω internet
Εκτύπωση όλων των εντύπων σε λευκό χαρτί
Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της εφαρμογής