Ο.Τ.Α. - Δ.Ε.Η.
Για τον πλήρη έλεγχο και την έγκυρη διαχείριση των Δημοτικών Εσόδων

Η χρήση κατάλληλων και εύχρηστων στοιχείων της διεπαφής χρήστη-προγράμματος, η εγκυρότητα των λειτουργιών, η άρτια τεχνική και χειριστική υποστήριξη καθώς και η ανταπόκριση των συνεργατών μας σε οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη σας, συνθέτουν ένα δομημένο, απλό και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης των παροχών της Δ.Ε.Η. Πιο αναλυτικά, η εν λόγω εφαρμογή καλύπτει:


Την παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού διαφορετικών Δήμων και Κοινοτήτων,
οι οποίοι ανήκουν στη δικαιοδοσία κάποιου Ο.Τ.Α.

Την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων των παροχών από δισκέτα που
στέλνει η Δ.Ε.Η. στους Ο.Τ.Α. (έκδοση 2001 ή 2007)

Την αναζήτηση, μεταβολή και αποθήκευση των δεδομένων των παροχών

Τη δυνατότητα εισαγωγής νέων παροχών

Την αυτόματη δημιουργία δισκέτας για αποστολή στη Δ.Ε.Η.

Την τήρηση ιστορικού όλων των αποστολών δισκετών προς τη Δ.Ε.Η.

Την έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων των καταχωρημένων
παροχών με κριτήρια αναζήτησης (π.χ. παροχές με κενές ζώνες,
παροχές με απαλλαγή χρέωσης κ.λ.π.)

Τη δυνατότητα ορισμού συντελεστών χρέωσης Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π.
ανά ημερομηνία ισχύος αυτών

Τη δυνατότητα ορισμού των ζωνών για Τ.Α.Π. ανά ημερομηνία
ισχύος αυτών

Τη δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των παροχών που
έχουν κενή ή μηδενική ζώνη

Τη δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των παροχών που έχουν
προβληματικά τετραγωνικά μέτρα σε κάποιο από τα τρία
πεδία με τιμές Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π. από άλλο πεδίο

Τον υπολογισμό ανά παροχή αναδρομικών Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π.
για οποιαδήποτε χρονολογική περίοδο και έκδοση κατάλληλων
καταστάσεων