ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΧΡΟΝΟ,ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Κτηματολόγιο
Περιλαμβάνει όλες τις
δηλώσεις του Εθνικού
Κτηματολογίου. Έντυπα:
Δ1 (για φυσικά πρόσωπα)
Δ2 (για νομικά πρόσωπα)
Πάγιο Τέλος
Ομαδοποίηση των
ακινήτων ανά Ο.Τ.Α
Αυτόματη δημιουργία
του κτηματολογικού
κωδικού
Ενσωμάτωση σχεδίων από
οποιδήποτε πρόγραμμα
ζωγραφικής στη θέση
του σκαριφήματος
Διαχείριση όλων των
δικαιολογητικών που
χρειάζονται για
κάποιο ακίνητο και
υπενθύμιση τυχόν
εκκρεμών εργασιών
για την ολοκλήρωση
των δηλώσεών σας
Αυτοματοποιημένες
διαδικασίες ομοίων
δικαιωμάτων τόσο
στον ίδιο ιδιοκτήτη
όσο και από κάποιον
ιδιοκτήτη σε κάποιον
άλλο
Εκτύπωση όλων των
εντύπων σε λευκές
σελίδες
Καταχώριση εκπροσώπων
και αντικλήτων και
αυτόματη ενημέρωση
των δηλώσεών σας
με τα στοιχεία τους
Σύνδεση με Αντικειμενικές
Έχοντας αποθηκεύσει τις
αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων για κάποιο νομικό
πρόσωπο στο πρόγραμμα
του Ε.Τ.ΑΚ., αυτόματα με
το πάτημα ενός πλήκτρου
τα δεδομένα μεταφέρονται
στην εφαρμογή του
Κτηματολογίου και
ενημερώνονται αυτόματα
οι δηλώσεις σας.
Με τη διαδικασία αυτή,
λοιπόν, για όσους πελάτες
σας έχετε καταχωρήσει
το έντυπο Ε.Τ.ΑΚ.
στο πρόγραμμα της
Softline, απαλλάσεστε
από χρονοβόρες διαδικασίες
και επιτυγχάνετε την
αμεσότερη και καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών σας
Σύνδεση με Ε9
Σε περιπτώσεις που για τον
πελάτη σας που θέλετε να
συμπληρώσετε δήλωση
Κτηματολογίου, έχετε
καταχωρήσει Ε9 είτε
στην εφαρμογή της
εταιρίας μας, είτε
σε μηχανογραφημένη
εφαρμογή άλλης εταιρίας,
μπορείτε με το πάτημα
ενός κουμπιού να
ενημερώσετε τις δηλώσεις
του κτηματολογίου με
τα δεδομένα των ακινήτων
που έχετε καταχωρήσει
στο έντυπο του Ε9
Τη διαδικασία αυτή,
μπορείτε να την
εκτελέσετε τόσο για
Φυσικά Πρόσωπα,
δημιουργώντας αυτόματα
έντυπα Δ1, όσο και
για Νομικά, δημιουρ-
γώντας Δηλώσεις Δ2.