ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το πιο σύγχρονο επαγγελματικό εργαλείο για τη διαχείριση
των συγκεντρωτικών καταστάσεων των πελατών σας
Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορείτε να δημιουργήσετε την εταιρία σας και στη συνέχεια να καταχωρήσετε τους πελάτες από το πελατολόγιο ή να τους καταχωρήσετε απευθείας από τα παραστατικά. Στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνεται αυτόματα και το πελατολόγιο. Τέλος, μπορείτε να εκτυπώσετε το είδος της κατάστασης που επιθυμείτε.
Οι επιλογές που προσφέρει το πρόγραμμα είναι οι εξής:

Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τα παραστατικά της εταιρίας που επιθυμείτε. Αν καταχωρήσετε κάποιον πελάτη ο οποίος δεν υπάρχει στο αρχείο, τότε τα στοιχεία του καταχωρούνται αυτόματα στο αρχείο πελατών, ώστε την επόμενη φορά να σας τα εμφανίσει. Αφού δημιουργηθεί το αρχείο της κατάστασης, μπορείτε να επέμβετε άμεσα σε αυτό και να καταχωρήσετε τυχόν μεταβολές που θέλετε.
Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τα παραστατικά των προμηθευτών της εταιρίας που επιθυμείτε. Αν καταχωρήσετε κάποιον προμηθευτή ο οποίος δεν υπάρχει στο αρχείο, τότε τα στοιχεία του καταχωρούνται αυτόματα στο αρχείο πελατών, ώστε την επόμενη φορά να σας τα εμφανίσει. Αφού δημιουργηθεί το αρχείο της κατάστασης, μπορείτε να επέμβετε άμεσα σε αυτό και να καταχωρήσετε τυχόν μεταβολές που θέλετε.
Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων πελατών
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τα παραστατικά των πελατών της εταιρίας που επιθυμείτε, σε περίπτωση που υπάρχουν αρνητικές διαφορές οι οποίες οφείλονται σε επιστροφές προηγούμενου έτους και δεν καλύπτονται από τις συναλλαγές του ίδιου έτους.
Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τα παραστατικά των προμηθευτών της εταιρίας που επιθυμείτε, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν αρνητικές διαφορές που οφείλονται σε επιστροφές προηγούμενου έτους και δεν καλύπτονται από τις συναλλαγές του ίδιου έτους.
Εισαγωγή πελατών και προμηθευτών από αρχείο Text
Το αρχείο αυτό μπορείτε να το φτιάξετε από κάποιο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η εταιρία της οποίας φτιάχνετε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και έχει περασμένα μέσα όλα τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών της.
Έτος εκτύπωσης
Σας επιτρέπει να αλλάξετε το έτος εκτύπωσης ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε αρχεία προηγούμενων ή επόμενων ετών.