ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ.....ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε.Η.


Έντυπο Γ - υπολογισμός Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής

Αρχικός Πίνακας 2 - Ανάλυση Κόστους Κατασκευής στις επιμέρους
εργασίες

Τελικός / (Προσωρινός) Πίνακας - Ανάλυση κόστους Κατασκευής στις
επιμέρους εργασίες

Κατασκευή Παραστατικών Τελικού Πίνακα

Δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή

Κατασκευή Δικαιολογητικών

Έντυπο Προϋπολογιστικού Κόστους

Έντυπο Απολογιστικού κόστους

Έντυπο Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Α. ΟικοδομήςΑυτόματος υπολογισμός Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής

Αυτόματη συμπλήρωση του Αρχικού Πίνακα (προϋπολογισμός της
οικοδομής)

Αυτόματος ισοσκελισμός του Αρχικού και Τελικού Πίνακα

Καταχώριση παραστατικών και αντιστοίχισή τους σε όλα τα έντυπα

Αυτόματη κατάταξη των παραστατικών ανά έργο

Αυτόματος υπολογισμός της διαφοράς ανά έργο (άνοιγμα), του
προϋπολογισμού και του πραγματικού κόστους

Αυτόματη συμπλήρωση προϋπολογιστικού κόστους, συνδεόμενο με
την αντίστοιχη λογιστική εφαρμογή

Εκτύπωση όλων των εντύπων σε λευκό χαρτί, σε εκτυπωτή ψεκασμού ή
σελίδας