Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων – Θεωρία & Παραδείγματα

του Γρηγόρη Ι. Ξηρογιάννη, τέως διευθυντή Υπ. Οικονομικών

και ιδρυτή του Αντικειμενικού Συστήματος

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Αποκτήστε το σημαντικότερο εργαλείο για την κατανόηση και εκμάθηση του Αντικειμενικού Συστήματος μέσα από ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εγχειρίδιο, στο οποίο μπορείτε με εύκολη αναζήτηση να ανατρέχετε στην περίπτωση που σας αφορά και να λύνετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σας σχετικά με κάποιο Φύλλο Υπολογισμού Αξίας. Περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των αρχών και κανόνων των τεσσάρων συστημάτων προσδιορισμού αξιών ακινήτων. Αναλυτικά:

Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, με χρήση των ΦΥΑΑ1 έως και ΦΥΑΑ5

Σύστημα Προσδιορισμού Αξίας Κτισμάτων εκτός Αντικειμενικού Συστήματος, με χρήση των εντύπων Κ1, Κ2 και Κ3

Σύστημα Προσδιορισμού Αξίας Κτισμάτων Ειδικών Κτηρίων, με χρήση των εντύπων Κ4 έως και Κ9

Σύστημα Προσδιορισμού Αντικειμενικής Αξίας ΓΗΣ, με χρήση του εντύπου ΑΑΓΗΣ

Το βιβλίο περιλαμβάνει πληθώρα παραδειγμάτων (76 παραδείγματα) που βοηθούν τον αναγνώστη στην εύκολη κατανόηση της θεωρίας (80 σχεδιαγράμματα) και δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση σύνθετων περιπτώσεων υπολογισμού της Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων.


Συγγραφέας: Γρηγόρης Ξηρογιάννης
Εκδόσεις: Softline